logo

1.
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıların ağrılarının giderilmesi için ilaç verilmesi
Soru Açıklaması
3.
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Soru Açıklaması
4.
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi  doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru Açıklaması
5.
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Soru Açıklaması
6.
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç
uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Şah damarı
Soru Açıklaması
7.
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Doğru Cevap: "B" Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru Açıklaması
8.

  1. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

  2. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

  3. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi


Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
9.
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

Doğru Cevap: "C" Ön kol kemiği kırığı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Soru Açıklaması
logo

11.

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "D" Yüzeysel solunum
Soru Açıklaması
12.

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
13.

I. Öz eleştiri yapabilmek

II. Risk almaya meyilli olmak

III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek

IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru Açıklaması
15.

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ayırıcı
Soru Açıklaması
16.


Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Araçların hepsi beklemeli
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?


Doğru Cevap: "D" Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?


Doğru Cevap: "C" Cevap C)
Soru Açıklaması
19.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "A" Sola dönülmez
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?


Doğru Cevap: "B" Cevap B)
Soru Açıklaması
logo

21.

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?


Doğru Cevap: "C" Park yapan aracın çekileceğini
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi kavşak öncesi yavaşlama çizgisidir?


Doğru Cevap: "D" Cevap D)
Soru Açıklaması
23.

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir.
Soru Açıklaması
24.
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
25.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına ?Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
27.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Karşıya geçen yayaya yol vermeli

III. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeliDoğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
28.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?Doğru Cevap: "B" 2 - 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?Doğru Cevap: "C" Organ nakil araçları
Soru Açıklaması
30.
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?Doğru Cevap: "A" İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
logo

31.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
32.

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
33.

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru Açıklaması
35.

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme

II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma

IV. Kırmızı ışıklı tra k işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
36.

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Mali sorumluluk sigortasının
Soru Açıklaması
37.

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
38.

I. Araç lastiği seçimi

II. Çevre ve iklim koşulları

III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
39.

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Soru Açıklaması
40.

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakıt tasarrufu sağlamak
Soru Açıklaması
logo

41.

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
Doğru Cevap: "D" Sıkıştırma
Soru Açıklaması
42.

Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Doğru Cevap: "C" El freninin çekili olduğunu
Soru Açıklaması
43.

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru Açıklaması
44.

Araç klima sistemi serin havayı yeteri kadar içeri iletemiyorsa aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Polen filtresinin
Soru Açıklaması
45.

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
Doğru Cevap: "B" Termostatın
Soru Açıklaması
46.

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
Soru Açıklaması
47.

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek

II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak

III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
48.

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?


Doğru Cevap: "A" Cevap A)
Soru Açıklaması
49.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru Açıklaması
50.

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durum- da, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
UA-113868430-1