logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Omurilik
Soru Açıklaması
3.

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından

nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru Açıklaması
5.

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?


Doğru Cevap: "C" Cevap-C)
Soru Açıklaması
6.

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” har yazması
Soru Açıklaması
8.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Yarada kanama varsa durdurulması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hareket ile azalan ağrı
Soru Açıklaması
logo

11.

I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldı-

rılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için

yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve

açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" I ve IV.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "B" Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru Açıklaması
14.

Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde tra k işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayama- ma gibi davranışlar gözleniyor.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Uykusuz ve yorgun olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
UA-113868430-1