logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru Açıklaması
2.
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Taşıma sınırı
Soru Açıklaması
3.
Trafik görevlisinin hangi işareti durmayı gerektirmez?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A)
Soru Açıklaması
4.
Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru Açıklaması
5.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Tramvay hattı ile oluşan kavşak
Soru Açıklaması
6.
 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B)
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" I. Taşıt trafiğine kapalı yol II. Girişi olmayan yol
Soru Açıklaması
8.

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
10.

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
logo

11.
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
12.
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Doğru Cevap: "C" Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru Açıklaması
13.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir?
Doğru Cevap: "A" Panelvan
Soru Açıklaması
14.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru Açıklaması
15.
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
16.
Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV.Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3 - 4
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
Soru Açıklaması
19.
• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Duraklamak
Soru Açıklaması
20.
 Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Soru Açıklaması
logo

21.
 Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Soru Açıklaması
22.
 Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
23.
I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV.
Soru Açıklaması
24.
Tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen belgeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Motorlu araç trafik belgesi
Soru Açıklaması
25.
 Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
UA-113868430-1