logo

1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Omurilik
Soru Açıklaması
3.

 1. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

  I. Bebeklerde kol atardamarından,
  II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru Açıklaması
5.

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?


Doğru Cevap: "C" Cevap C)
Soru Açıklaması
6.

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” har yazması
Soru Açıklaması
8.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Yarada kanama varsa durdurulması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hareket ile azalan ağrı
Soru Açıklaması
logo

11.

I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" I ve IV.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Genellikle göğüs ortasında başlaması
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "B" Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru Açıklaması
14.

Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Uykusuz ve yorgun olması
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru Açıklaması
16.

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Taşıma sınırı
Soru Açıklaması
17.

Trafik görevlisinin hangi işareti durmayı gerektirmez?


Doğru Cevap: "A" Cevap A)
Soru Açıklaması
18.

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Tramvay hattı ile oluşan kavşak
Soru Açıklaması
20.
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?Doğru Cevap: "B" Cevap B)
Soru Açıklaması
logo

21.

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?Doğru Cevap: "C" I. Taşıt trafiğine kapalı yol II. Girişi olmayan yol
Soru Açıklaması
22.

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?Doğru Cevap: "D" Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi
Soru Açıklaması
23.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
24.

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
25.
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
26.
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?Doğru Cevap: "C" Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir?Doğru Cevap: "A" Panelvan
Soru Açıklaması
28.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru Açıklaması
29.
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.


Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?


Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
30.
Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri, II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?Doğru Cevap: "B" I, II ve IV.
Soru Açıklaması
logo

31.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3 - 4
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?Doğru Cevap: "D" Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.
Soru Açıklaması
33.

 • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

 • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

 • Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
  Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Duraklamak
Soru Açıklaması
34.

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
Soru Açıklaması
35.

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması
Soru Açıklaması
36.

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
37.

I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV.
Soru Açıklaması
38.

Tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen belgeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Motorlu araç trafik belgesi
Soru Açıklaması
39.

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
40.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Soru Açıklaması
logo

41.

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Batarya zayıflamıştır.
Soru Açıklaması
42.


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
Soru Açıklaması
43.


Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks
Soru Açıklaması
44.

Aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


Doğru Cevap: "B" Radyatör kapağı açılır.
Soru Açıklaması
45.

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Depodaki yakıt seviyesi
Soru Açıklaması
46.

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "B" Yağ filtresinin
Soru Açıklaması
47.

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Motorun hararet yapmasına
Soru Açıklaması
48.

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" Elektrik tesisatının yanmasına
Soru Açıklaması
49.

I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
50.

 • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

 • Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

 • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması       Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" Aracın daha az yakıt tüketmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
UA-113868430-1